Centrum Medyczne Św. Łukasza

Centrum Medyczne Św. Łukasza

Centrum Medyczne Św. Łukasza w Gdańsku (ang. St. Luke’s Clinic) to prywatna przychodnia lecząca osoby dorosłe i dzieci. Stosujemy się do zasad Medycyny Opartej na Dowodach (ang. EBP – Evidence Based Practice), która łączy doświadczenie kliniczne, wartości,...
Radomskie Centrum Onkologii

Radomskie Centrum Onkologii

Kompleksowy szpital onkologiczny, oferujący leczenie i diagnostykę onkologiczną w zakresie chirurgii onkologicznej, chemioterapii oraz radioterapii, w tym brachyterapii. Placówka posiada nowoczesny sprzęt do diagnostyki, profilaktyki i leczenia nowotworów, między...